Paramhans Svámi Mahéšvaránanda
autor systému
Joga v dennom živote

 

 

 

Kysucké Nové Mesto

Informácie a kontakt: 0905 416 618, e-mail: mgoliatova@gmail.com

 


Cvičenie v Kysuckom Novom Meste
Školský rok 2015/2016,
na Základnej umeleckej škole, na Štúrovej ulici č. 467

 

 

DEŇ ČAS ZAMERANIE MIESTO POZN
UTO 15:40 - 17:10 Pokročilí Základná umelecká škola  
17:20 - 18:50 Pokročilí Základná umelecká škola  

 

» späť na domovskú stránku


Jeho Svätosť Hindu Dharmsamrat Paramhans Svámí Mádhavánandadží
Duchovná línia majstrov